ZTRACENÝ SYN  (2016)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Podél řek
Až se vydáš k pramenům
Nazpátek
Až před svůj rodný dům
Ve dveřích budou tam cizí lidé stát
A volat
Vítej doma

Bude tam stín
pokoj mír a klid
a boží mlýn
na okamžik přestane mlít
Zeptají se jen kdes tak dlouho byl
A s kým
Ztracený synu

Co odpovíš
To dvakrát sobě svaž
I když to víš
Celou pravdu nepoznáš
Hlavou pokývají že ti rozumí
Ale v srdci
Budou už cizí