W. A. MOZART: COSI FAN TUTTE

Hudba: Wolfgang A. Mozart / Libreto: Lorenzo Da Ponte
České přebásnění: Jaromír Nohavica
(Ostrava, duben – prosinec 2005)
Premiéra: 27.5.2006, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava

Libreto

DRUHÉ DĚJSTVÍ

 

No. 19

ARIA
UNA DONNA A QUINDICIANNI / OD PATNÁCTI OD PATNÁCTI

 

RŮŽENA:
Od patnácti od patnácti
Děvče ví jak očkem loupnout
Jak se naklonit jak si stoupnout
Aby mužům zvedl se tlak

Na to nejsou třeba školy
Vědět že k sobě lnou dva póly
Od patnácti od patnácti
Každá dívka ví už jak

Po jednom touží
Druhého souží
Kolem třetího hladově krouží
Každému slíbí
Co se mu líbí
Cukruje žertuje a nepolíbí

A jen samé kličky
Vytáčky smyčky
Za svitu svíčky
Chlapi se hroutí
Trápí a rmoutí
Ona v zákoutí
Může se smát

Vázejte růži
Zkušené Růži
Která to s muži
Dokáže hrát

 

No. 20

DUETTO
PRENDERO QUEL BRUNETTINO / MNĚ SE LÍBÍ ČERNOVLASÝ

 

DORKA:
Mně se líbí černovlasý
Černé řasy v očích žár

LÍZA:
Mně ten druhý co má blond vlasy
Bude z nás dvou krásný pár

DORKA:
Už se těším jak začnou zkoušet
To co chlap zkouší hrozně rád

LÍZA:
Pes a vlk v beránčím rouše
Do očí nám budou krásně lhát

DORKA:
Mám vás rád víc nežli sebe

LÍZA:
Snesl bych vám modré z nebe

LÍ/DOR:
Prostě lháři
S krásnou tváří
A my dvě se jim budem smát

 

No. 21

DUETTO CON CORO
SECONDATE AURETTE A MICHE / STOUPEJ PÍSNI MÁ K NEBI, STOUPEJ
 

OND / KU:
Stoupej písni má k nebi stoupej
K nejvyššímu kam jen ty můžeš
Mírný vánek ti napomůže
Vzlétnout k místům kam žádný z nás

Dál a výše v bájné říše
Kde zní zpěv andělských kúrů
Kéž nás hříšné vztáhneš vzhůru
V den kdy skončí náš zde čas

SBOR:
Stoupej písní má k nebi stoupej
V den kdy skončí náš zde čas

 

No. 22

QUARTETTO
LA MANO A ME DATE / SVOU RUKU MI DEJTE

 

DOKTOR:
Svou ruku mi dejte
už nadešel čas
Když vy nemluvíte
já zastoupím vás

Mně líto je že jsem vás urazil zřejmě
Za mé činy panebože potrestej mně
Já býval jsem zlý muž

OND/KU:
Zlý muž

DOKTOR:
Lepší jsem to vím už

OND/KU:
To vím už

DOKTOR:
Když nelze mít co chci
Chci to co lze mít

OND/KU:
Když nelze mít co chci
Chci to co lze mít

DOKTOR:
Tak co co myslíte
Jak nám teď odpovíte ?
Jsem zvědav
Však proč ten smích ?

RŮŽENA:
Já jménem zde přítomných žen říci chci
To co se stalo víme
To nikdy nezměníme
Já dělám tlustou čáru
Za tím co bylo už
Ať od nynějška v páru
Jde vedle ženy muž

RUZ/DOKT:
A teďka rychle ven jdu
Schovat se na čumendu
Ty čtyři nechám osudu
A víc do toho šťourat nebudu

 

No. 23

DUETTO
IL CORE VI DONO / JÁ DÁM TI SVÉ SRDCE

 

KUBA:
Já dám ti své srdce
A ty dej mi svoje
Vždyť tak se to dělá
Když láskou žhne muž

DORKA:
To tvé ráda přijmu
Však nežádej moje
Ač jsem ho kdys měla
Teď má ho jiný už

KUBA:
Když není na místě
Co je to za zvuk ?

DORKA:
Ty své dals mi jistě
A proto ten hluk

KUBA:
Co to ťuká ťuky ťuky ťuk ?

DORKA:
Nikomu však o tom ani muk

OBA:
Nikomu však o tom ani muk
Kdo nastraží uši
Ten slyší jak buší
Dvě křidélka muší
Dva cvrčkové z luk
Ať tak nebo tak
Jen tik tak tik tak

KUBA:
Já dám ti ho tady

DORKA:
Tam nemůže být

KUBA:
A pročpak Co vadí ?

DORKA:
Co děláš ?

KUBA:
Jenom klid

DORKA:
Já cítím jak stoupá
Žár sopky v mou hruď

KUBA:
Můj ubohý Ondro
A trap se a rmuť

KUBA:
Jen pohleď má drahá

DORKA:
A na co?

KUBA:
Jak hezké to je

OBA:
Jak nádherné to je
Být zázrakem spojen
když tvoje je moje
a moje je tvé

 

No. 24

ARIE (VSUVKA)
AH, LO VEGGIO / VELEVÁŽENÉ DÁMY A PÁNI

 

ONDRA:
Velevážené dámy a páni
Operní dílo má pevná řád
Základem je tu exhibování
Jak jde precizně intonovat

Děj zde tento je jen záminkou k zpěvu
Každý z nás jak tu zpívá předvádí svůj krásný hlas
Na děj nehleďte ten svádí k hněvu
Ale hudba ta potěší vás

Krásná hudba Wolfganga ona potěší vás

Nuž a dosti
Mých záležitostí
Je čas zpátky si svůj kostým vzít
Lásko krutá
Proč trápíš mne tu tak
Jak sůl rozemnutá
Lásko má takto dál nechci žít

 

No. 25

RONDO
PER PIETA / SOUCIT SE MNOU MĚJ MŮJ MILÝ

 

LÍZA:
Soucit se mnou měj můj milý
Hřích můj smaž a kříž mi sejmi
Díl své síly jež máš teď dej mi
Bůh nechť sám nade mnou má stráž

Touha mívá hříšné květy
Já jí kvést už víckrát nedám
Lásko má tak slyš mé věty
Hříšné touze už kvést nedám

Bez viny kdo jsi ty suď me
Jediný ty smíš mi lát
Mírný buď ku mé pouti bludné
Odpouští ten kdo má rád

 

No. 26

ARIA
DONNE MIE / VZÁCNÉ DÁMY

 

KUBA:
Vzácné dámy dámy…
Ať už „s“ anebo „bez“
To co provádíte s námi
To je sakum pikum děs
Že já tady vůbec lez

Já vás bránil zuby nehty
Jsi li Čech ty
Tak žen si važ
Říkal jsem všem kolem sebe
Jsou to andělové z nebe
Je to český poklad náš
A teď toto
A teď toto pic ho čerte tu to máš
A teď toto tu to máš

Kouknu semhle kouknu támhle kouknu onde
Všude nastrčený čert
Ženský harashment a flirt
Kam se řítíš genofonde ?
Pojď a rychle zahraň nás Jamesi Bonde
Přijď a dokavad je čas
Tak naše křehké duše spas

Vzácné dámy….
Na kolenou prosím vás
Přestaňte už trápit nás
Ó ty zpropadené výstřihy
Ó ten pohled zpoza řas
A to milé dvorné hihihi
Prostě víte jak na nás

Přítomné zde dámy…
Z vašich úskoků jde strach
Muž je oběť žena vrah
Berete to hezky zostra
Cosa nostra je to babská Cosa nostra
Jak už věděl Johan Sebastian Bach

Achich ach
Ach mé dámy….
Jestli to tak milé dámy
Půjde dále Pánbů s námi
A zlé pryč
Svět se řítí do propasti
A my muži už jsme v pasti
Už je slyšet jak nám chrastí
V pekle klíč

Jó jó Jó jó
A teď mizím radši pryč
Jó jó jó jó
A já kráčím radši pryč
Jó jó
Už kráčím radši pryč
A ty Ondro plač a křič

 

No. 27

CAVATINA
TRADITO SCHERNITO / JSEM ZLOMEN JSEM ZRAZEN

 

ONDRA:
Jsem zlomen
jsem zrazen
Jak blázen
Chci štkát

Však slůvko
Či věta
A má láska vzkvétá
A já na kraj světa
Za ní půjdu rád

 

No. 28

ARIA
E AMORE UN LADRONCELLO / KDO S LÁSKOU RÁNO VSTÁVÁ

 

DORKA:
Kdo s láskou ráno vstává
A večer s ní jde spát
Ten ví co láska dává
Ten ví co dokáže láska brát

Když vejde dveřmi tvými
Pak převrátí se čas
Je horko uprostřed zimy
A vprostřed léta mráz

S láskou se vzhůru létá
A když pak padáš níž
Ta láska síť ti splétá
A v ní se zachytíš

Nebraň se Dej co žádá
Proč by ses měla bát
Když víš že máš ho ráda
A on že má tě rád

 

No. 29

DUETTO
FRAGLI AMPLESSI / MŮJ TY MILÝ

 

LÍZA:
Můj ty milý
Už jenom chvíli
Už jen půldruhého kroku
V stejnokroji
Jak prostý vojín
Řeknu Hlásím příchod svůj
Úkol žádám vládče můj
Ty mi pak řekneš se slzou v oku
Věrně stůj při mém tu boku

ONDRA:
A co já tu bez své lásky ?
Krutý žal mi zláme vaz

LÍZA:
Dej mi pokoj
Zrádný chlape
Já chci svého

ONDRA:
Slyš zoufalého
Tímto mečem ve své ruce
Rázem probodni mé srdce
Jestli síly snad málo máš
Sám ti ruku zvednu ať se odhodláš

LÍZA:
Nemluv a dost
Jaká to velká troufalost
Mě takhle svádět

ONDRA:
Cítím jak chladný led V žáru vět
Mizí

LÍZA:
Cítím jak chladný led V žáru vět
Mizí

ONDRA:
Já jsem jí čím dál méně
cizí

LÍZA:
On je mi čím dál méně
cizí
Odolávám čím dál hůř

ONDRA:
Odolává čím dál hůř

LÍZA:
Nech mě býti

ONDRA:
Nemůžu jíti

LÍZA:
Pověz jen co po mně žádáš ?

ONDRA:
Srdce tvé chci mít neb zhynout

LÍZA:
Ve větru jsem útlou třtinou
Ó já slábnu

ONDRA:
Vzdej se lásko

ONDRA:
Vším čím lze být
Tím vším já ti být chci
V bouři vánkem
Mírným spánkem
Vodou zurčící
I zřídlem vřícím
Milující muž tvůj chci být

LÍZA:
Bůh mě chraň

ONDRA:
Lásko má lásko ty staň se mojí

LÍZA:
Jsem tvá

ONDRA:
Lásko moje navždycky má

LÍZA:
Tys vyhrál
Dělej se mnou co jen chceš

OBA:
Pojď v mou náruč A obejmi mě
Hřej mě svým horkým dechem v zimě
Nadlehči mi těžké mé břímě
To co já chci to chtěj též
To co já mám to měj též

 

No. 30 / XV

ANDANTE
TUTTI ACCUSAN LE DONNE / HÁJIT CHTĚL BYCH TEĎ ŽENY

 

DOKTOR:
Hájit chtěl bych teď ženy
Jsou nazývány
Různými pány
Nepěknými jmény
To že lásky své mění
To přeci není
Žádný důvod k tolikému klení

A když ti tvoje věrná Messalina
Košem dá košem dá je tvá to vina
Je to tragické kruté
Ať u té či u té
Bohužel to tak je
Cosi fan tutte
(Všechny jsou stejné)

 

No. 31 / XVI

FINÁLE / BUDIŽ SLÁVA NAŠIM NEVĚSTÁM

 

SBOR:
Budiž sláva našim nevěstám
Mír a štěstí dnes jim přejme
Budiž sláva našim ženichům
Velké bravo provolejme

Hojnost lásky v sobě neste si
Dětí houf ať dá vám nebe
Ať v nich zříte sami sebe
Ať jsou jak vy a k zulíbání
Kéž vám bůh dá požehnání

LI, DOR, OND, KU:
Dech se úží srdce pílí
Tolik štěstí v jedné chvíli
Díky Růžo díky tobě
Můžem teď spolu tady být

Muzikanti hrajte skočnou
nohy ať si neodpočnou
Plné číše zvedněme výše
Na zdraví náš všech jdem pít

SBOR:
Budiž sláva našim nevěstám
Mír a štěstí dnes jim přejme
Budiž sláva našim ženichům
Velké bravo provolejme

Hojnost lásky v sobě neste si
Dětí houf ať dá vám nebe
Ať v nich zříte sami sebe
Ať jsou jak vy a k zulíbání
Kéž ať bůh vám požehná

OND/KU:
Zázrak zázrak stal se právě
Splnil se můj sen nejtajnější

LIZ/DOR:
Přejte sluchu dobré zprávě
Nám jak zkrásněl svět vezdejší

OND/KU:
Jak jsi krásná

LIZ/DOR:
Jak jsi milý

OND/KU:
Hvězdo jasná

LIZ/DOR:
Došli jsme k cíli

OND/KU:
Na tvé zdraví

LIZ/DOR:
Na tvé na tvé

VŠICHNI:
Na zdraví nám

LÍZ/DOR/OND:
Svou číš zvedám ať smíří nás vínem
Dávné rány kéž si prominem
Kéž nás smíří vína číš
Já s láskou mířím jen dál a výš

KUBA:
Ech Do těch číší vína dal bych jed
Hrubou sukovicí
Po ulici
Hnal bych je

 

No. 31 / XVII

FINÁLE / PŘIPRAVTE SE MOJI MILÍ

 

DOKTOR:
Připravte se moji milí
Notář je tu každou chvíli
Manželství musí mít řád
A nutno smlouvu podepsat

LIZ/DOR/OND/KU:
My to rádi podepíšeme

DOKTOR:
Formalita formalita
Notář je tu

NOTÁŘ alias RUZ:
Meno me je Buchta Petere
Ze mě všecy majum vjeter
S titulama aji bez
Bo na paragfrafy sem pes

Moja firma ma se k světu
Má aj stranky internetu
Vé ve vé a kdo tam vleze
Zmačkni entr
Tečka ce zet

Peter Buchta notář váš

LIZ/DOR/OND/KU/DOK:
Naše díky za vše máš

NOTAŘ:
Matrimonijalni pakty
Podškryfneš mi jak ty tak ty
Slečna Dorka s panem Břízou
A pan Dub se slečnou Lízou
Kteru v nocy blechy hryzou
Na papíře všecko dáno
V městě Místku rukou psáno
Kvůli věnu ujednáno

LIZ/DOR/KU/OND:
Tak to chceme Áno Áno
Podepíšem
Podepíšem rukou svou
zodpovědnou

NOT/DOK:
Pokud možno najednou

SBOR:
Krásný život vojáka
Dneska tady zítra jinde
Cestou otců věrný syn jde
Na cizího žoldáka

LIZ/DOR/OND/KU/RUZ:
Co to jsou za zvláštní zvuky

DOKTOR:
Buďte tiše půjdu tam
Co to je se podívám
Můj bože neštěstí
Malér jak Brno
Žíly na zápěstí
Mi trnou
Oni jsou tady

LIZ,DOR:
A kdo je tady

DOKTOR:
Ženiši vaši
Vojáci naši
No to jsme v kaši
No to jsme v pr.

LIZ/DOR/OND/KU:
Průšvih jak Brno
Všechno je v háji
Není nám rady
Jsme prostě v pr.

LIZ/DOR:
Proboha zmizte

RUZ/DOKT/KU/OND:
Kdyby nás spatřili

LIZ/ DOR:
Zešíleli jste

RUZ/DOKT/KU/OND:
Tak by nás zabili

LIZ/DOR:
Někde se ukryjte a ani muk
Co s námi bude ?

DOKTOR:
Je doktor v publiku ?

LIZ/DOR:
Co z nás dvou zbude ?

DOKTOR:
Já to mám na triku

LIZ/DOR:
Až se ta dvojka objeví zde

DOKTOR:
Jen žádnou paniku paniku ne !

LIZ/DOR:
Jestli provalí se všecko
Uškrtí nás jak to děcko
Smáznou nás jak malé děcko
Nám už nepomůže nic
Ámen s námi a tě pic

 

No. 31 / ULTIMA

FINÁLE / PŘES HORY DOLY

 

OND/KUB:
Přes hory doly
Řeky a údolí
Přes to bodláčí
S písničkou na rtech vojáci kráčí

Jejich děvčata
Růžová poupata
Mávají šátky
Chlapci vítejte zpátky
U nás

DOKTOR:
To je rána
Toť Kuba a Ondra
Chlapci nešťastní vy tady
Tak náhle

OND/UB:
Rozkaz nám dali
Tak jsme se sebrali
A domů se vydali
Za svou láskou jdeme přes močály

Cestou necestou
Za svojí nevěstou
Jsme ozlomkrk spěchali
Abychom vzdali svým dívkám hold

ONDRA:
Proč tu je bledý stín na tvé tváři ?

KUBA:
Lásko má jaktože klopíš zrak ?

DOKTOR:
To je radost se shledání
Přišlo to znenadání
Náhle tak

LIZ/DOR:
Jestli tohleto sestřičko přežijem
Potom nás už nezabije
Nic

DOKTOR:
Prostě údivem neví co říct

KUBA:
Jestli můžu kufry svoje
Odložil bych do pokoje
Bože lidi
Co to tu vidím
Pane notář
Co vy zde?

RŮŽENA:
To je mýlka drahý pane
Já jsem služka vždyť se známe
Z maškarního plesu domů
Z maškarního plesu jdu

LIZ/DOR:
Bože Růžo bože Růžo
Proč jsi oklamala nás

KUB/OND:
Je to liška je to liška
Všemi mastmi mazaná

RŮŽENA:
Na takové taškařice
Já jsem jako dělaná

DOKTOR:
Jedno gesto nenápadné
A něco mi z ruky spadne

ONDRA:
Co to jsou za formuláře ?

KUBA:
Formuláře ouva ouva
To je předmanželská smlouva

KUB/OND:
Krucinál Zahynu v zlobě
Podepsány jsou tu obě
Nevěrná ty šelmo zrádná
S tebou víc už lítost žádná
V potocích krve smyješ svou hanbu
Pomsta naše stihne vás

LIZ/ DOR:
Ráda přijmu smrt z tvých rukou
Neboť vím že trest náleží mi

Mečem ostrým proklaj mne i s hříchy mými
Šťastna zhynu
Splativše vinu
Prolitá má krev
Pak smíří tvůj zlý hněv

OND/ KU:
Pravdu chcem

LÍZA:
Pravdu ať řeknou tihle dva
Kdo spískali to

DOKTOR:
Je mi líto
Je mi líto
Chcete pravdu já ji mám
Důkaz můj se skrývá tam

LÍZ/ DOR:
Jestli jsou tam
Jestli jsou teď tam
Pomáhej nám pánbů sám

ONDRA:
Svůj klobouk smekám
Před vámi klekám
Na vaši přízeň já cizák čekám

KUBA:
Dám ti své srdce
Ty dej mi svoje
Tak se to dělá
láskou když planem

OND/KU:
Normální arzenik pane doktore

LIZ/DOR:
Co já to vidím

OND/KU:
Hleď jak jsou vedle

LIZ/DOR:
Stydím se stydím

OND/KU:
Dvě šišky z jedle

LIZ/DOR:
Tenhleten pán to byl !

DOKTOR:
Pasti kladl jsem léčky líčil
Aby příběh měl spád jak třeba
Jako chléb když chtěl bys péci
Musíš kvásek v těstu mít
Vždyť jste přeci
Zasnoubeni
Rychle smiřte se
Času není
Už se končí představení
Už je nutno domů jít

LIZ/DOR:
Vím že zhřešila jsem a ne málo
Lépe kdyby se to neudálo
Smím-li lásko o lítost žádat
Chci tě jako dříve míti ráda
Dál tvá být
S tebou dál chci žít

KUB/ONDR:
Budu věřit lásko moje
Ze všech sil jak to půjde jen

RŮŽENA:
Kdo se díval mohl vidět
Zda se hněvat nebo stydět
Kdo byl tiše všechno slyšel
Kdo nepřišel měl tu být

VŠICHNI:
V allegretu
Závěr je tu
Který koruunuje dílo
Dřív než v lóži
Křesla se složí
Ještě říct vám musíme
Poslání a rezumé
S úsměvem se má vše brát
Tak tak
Všeho s mírou
S láskou i vírou
Moudrý chápe lásky řád
Tak tak
Méně ptá se víc má rád
Tak tak
Děkujeme balíme
Víc o lásce nevíme
A co víme smlčíme
Tím se s vámi loučíme !!

 

Ostrava, 4.ledna 2006
Na začátek – 1. dějství…